eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1128

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 704-705
Nummer: 1128


<-Forrige . Indhold . Næste->

1128.

29 Marts 1727.

Om Købet af Postvæsenets Gaard paa Kjøbmagergade.

Directeurerne udi general postamtet.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af eders allerunderdanigste forestilling under den 17 martii sidstleden have ladet os referere, at da j haver tilkiende givet os elskelige lieutenant Barnewitz, som fuldmægtig for afgangne kammer herre von Bülows enke frue, at vi til general postamtets fornødenhed havde kiøbt det dig Christian Erlund tilhørte og paa Kiøbmager gade i vores etc.

VIII s.704

Kiøbenhavn beliggende huus, og at j til førstkommende paaske ville lade flytte af den bemelte afgangne kammer herre Bülovs enke tilhørende gaard, hvor general postamtet nu er, skal fornævnte lieutenant Barnewitz for eder mundtlig have beklaget sig over, at opsigelsen ikke var skeet paa sædvanlige tiid, og at ingen apparance var, at de logementer, som af general post amtet nu bruges, kunde blive bortleiede, da paa det den heraf ventende tvistighed kunde forekommes, saa give vi hermed tilkiende, at vi allernaadigst have fundet for got, at general postamtet endnu til Michaelis førstkommende skal forblive udi forbemelte afgangne kammer herre Bülovs enkes gaard. Og efterdi du Christian Erlund allerunderdanigst haver erbudet dig den til kiøbeskilling destinerede kapital af 3000 rdr. paa haanden til afslag at imodtage og renterne derfor til nest tilstundende Michaelis at betale, saa ville vi allernaadigst, at forskrevne 3000 rdr. paa samme condition til dig skal betales, da samme penge paa den maade ikke staar frugtesløse for general post cassen. Og kunde imidlertiid de behøvende forandringer udi det dig Christian Erlund afkiøbte huns saaledes giøres, at samme til nest tilstundende Michaelis af vores general post amts collegio til det destinerede brug tiltrædes kunde og samtlige posternes expeditioner derudi forrettes. Derefter j etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 29 martii anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 534.

VIII s.705

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 12:21:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top