eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1127

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 704
Nummer: 1127


<-Forrige . Indhold . Næste->

1127.

21 Marts 1727.

Privilegium for et Sukkerraffinaderi.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi efter Joan Baernd Elers, som paa et sukker raffinaderie i vores etc. Kiøbenhavn har været mester og tillige med interessenter, i henseende til, at formedelst handelens ophævelse paa vor stad Hamborg større qvantum sukker end for hen i vore riger og lande skal ville udfordres, skal være sindet et sukker raffinaderie verk i bemelte Kiøbenhavn at indrette, hans paa egne og interessenters vegne herom etc. allernaadigst have forundt og givet, saa og etc. bemelte Joan Baernd Elers og interessenter af vores etc. Kiøbenhavn til et sukker raffinaderie verk, som de agter der at oprette, dets desto bedre fremgang og conservation efterfølgende privilegier og friheder, nemlig:

1. Maa og skal det huus, som hand og interessenter enten her i Kiøbenhavn eller Christianshavn kiøber og til et sukker raffinaderie lader indrette, alleene være og blive et sukker raffinaderie.

2. Skal fornevnte sukker huus her efter for et manufactur huus ansees, og saa lenge forskrevne sukker raffinaderie der udi fortsettes, maa og skal samme huus tillige med dets tilliggende pladtz for grund skat og jndqvartering allernaadigst være fri og forskaanet.

3. Saa maa enten hand Joan Baernt Elers selv som mester eller og hvad anden mester, som til dette sukker raffinaderie verk i fremtiden maatte behøves og bruges, saa velsom arbeids folkene, som nu eller herefter kunde behøves der til at antages, for borgerlige paalæg, tynge og besværing allernaadigst være befriet.

4. Maa hvis sukker og sirup, som udi fornevnte sukker raffinaderie huus giøres, forhandles og selges udi store og smaa partier, dog ey ringere end i tyve pund. Hvor efter alle etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Friderichsberg d. 21 martii 1727.

Sæl. Reg. LII. 644-45.

VIII s.704

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 12:38:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top