eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1125

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 702-703
Nummer: 1125


<-Forrige . Indhold . Næste->

1125.

14 Marts 1727.

Om Hjulmagersvendenes »Zunft«.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Niels Svendsen, oldermand for hiulmands lauget i vores etc. Kiøbenhavn, tillige med laugets mestere, undtagen Hans Jørgen Fischer og Caspar Jæger, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes omendskiøndt de svenne, som har lært hiulmands haandverk i vores etc. Kiøbenhavn og med lære brev derfra er forsynet, ikke uden rigs paa de tydske stæder skal blive antaget for svend, med mindre de der skal træde udi et nyt forbund, skal der dog iblandt mesterne i lauget være de,

VIII s.702

som, saa snart een fremmed svend ankommer uden rigs fra, ei alleene strax antager ham udi tieniste uden noget forbund, men end og skal udstede de svenne, som ere af landets indfødde, af deris tieniste, og det med saadan foragt, at de tydske svenne ei skal ville træde i arbeide, saalenge den danske svend er i tieniste, da her dog skal være saa dygtige svenne af landets indfødde, som forsvarlig kand forrette deris arbeide, hvilket alt saavel skal være til største præjudice for vores indfødde undersaattere som skade for lauget og foraarsage, at hverken nogen efterdags skal ville lære hiulmands haandverket eller svennene formedelst saadan aarsage hos nogen mester vil eller kand arbeide, og hvorover vi saavel os elskelige præses etc. i politie og commerce collegio som eders allerunderdanigste erklæringer haver indhentet, thi er efter slig beskaffenhed, og paa det den u-orden og idelig dispute, som hidindtil skal have været imellem de fremmede og vore egne undersaattere, engang for alle kunde vorde hemmet og afskaffet, desligeste at de danske svenne, hvormed lauget rigeligen skal væte forsynet, stedse herefter fremfor de fremmede kunde have arbeide og underholding, hermed vores allernaadigste villie og befaling, at ingen af hiulmands lauget i bemelte vores etc. Kiøbenhavn, saalenge ingen mangel haves paa de i vore riger og lande fødde svenne, maa forskrive nogen fremmet svend, med mindre fornødenheden det høyt udkrævede, da saadan svend af ingen anden end oldermanden maa forskrives. Hvilket j vedkommende haver at tilkiende give og saa derover alvorligen holder. Dermed etc. Friderichsberg slot den 14 martii anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 518.

VIII s.703

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 12:31:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top