eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1123

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 701-702
Nummer: 1123


<-Forrige . Indhold . Næste->

1123.

14 Feb. 1727.

Om Gadernes Vaterpas.

Johan Conrad Ernst, iustitz raad og general bygmester, med fleere.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi udi anledning af os elskelige præses etc. udi politie og commerce collegio deris indkomne allerunderdanigste memorial af 22 iulii nestafvigte aar, angaaende at borgerskabet udi vores etc. Kiøbenhavn for dennem skal besværge sig over, at de, formedelst brolegningen og vatterpaszet nu gandske skal være i disorden, meget med vandløbet for deris gaarde og huuse blive incommoderede, og endskiøndt forordningen om gadernes renovation og brolegning, daterit 21 maji anno 1680, dens første art. allernaadigst befaler, at alle gader og stræder udi staden efter vatterpas skulle omlegges, saa skal dog endeel siden tvert imod have ladet legge deris fortoge høye og lave, ligesom de selv have fundet for got, hvorover vatterpaszet meget u-ordentlig skal være afdeelt og indrettet, jndvaanerne til største incommoditet og ulempe, da paa det at regulariteten af brolegningen og gaderne udi Kiøbenhavn kunde retableris, haver vi den 5te augusti nest efter allernaadigst befalet

VIII s.701

bemelte præses etc. at giøre den anstalt, at j tvende, nemlig stads bygmester Hiller og stads conducteur Balle, skulle reglere et vatterpas for stadens brolegning og samme at lade publicere til efterretning for jndvaanerne, naar de nogen broelegning ville foretage, men fornævnte præses etc. nu siden for os allerunderdanigst haver andraget, at dette verk vil falde noget vanskeligt for eder tvende stadens bygmester og conducteur alleene at reglere, og nødvendigheden udkræver baade, at der med vatter paszet forderligst maatte fortfares, saa som det ei skal kunde taale at blive lengere i den confusion og disorden, det nu skal være udi, thi er efter slig beskaffenhed hermed vores etc., at j med hverandre tilsammen træder for at reglere et saadant vatterpas for stadens brolegning, som kand have bestandighed og vandløbet sit rette affald, til hvilken ende samme verk fra rode af vil optages, som nu herefter best kunde skee baade med at reglere vatterpaszet, saa og at legge steenbro udi og jndbyggerne i stæden for at giøre fleere bekostninger, da med een at kunde udkomme. Dermed etc. Friderichsborg slot den 14 februarii 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 493-94.

VIII s.702

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 12:23:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top