eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1121

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 700-701
Nummer: 1121


<-Forrige . Indhold . Næste->

1121.

31 Jan. 1727.

Om Kavtion af indvandrede Jøder.

Præses og tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom os elskelige præsident etc. udi vores etc. Kiøbenhavn udi een deris under den 18de novembris sidstafvigt til os indkommen forestilling for os allerunderdanigst have ladet andrage, at da de tenkte, at jøderne i bemelte Kiøbenhavn ved de udi vores til dennem den 2 septembris udi nestafvigte aar ergangne rescript allernaadigst paabudne anstalter skulle formindskes, fornemmes der tvert imod, at dagligen fleere indkommer, og det af den aarsag, at jøderne formeene dennem at have frihed at udvelge af de trende udi forbemelte vores rescript anbefalede poster hvilke de selv ville, nemlig enten selv at være eyer af 1000 rdr. eller inden en vis tiid at opsette nogle fag huus eller og at indrette et manufactur af sarger og andre uldene stoffer, hvilke tvende poster endnu ingen skal have tilbudet sig at præstere, men vel at skaffe caution, at de eye 1000 rdr., hvorunder de skal søge at eludere forberørte vores allernaadigste befaling, i det de indbyrdes skal colludere med hverandre og den eene sige god for den anden, desaarsag magistraten allerunderdanigst haver begiert, at forommelte vores allernaadigste befaling derhen maatte extenderes og skierpes, først at det skulle være dennem tilladt og ikke staa til jøderne selv at paalegge dem een af de trende poster, ligesom de fandt det gavnligst, dernest at cautionen maatte extenderes derhen, at de jøder, som ville nedsette sig i Kiøbenhavn, ikke alleene virkelig selv ere eiere af 1000 rdr., men end og at cautionisten for den summa skal indstaa og være ansvarlig, i fald hoved manden skulle handle bedragelig med nogen af vore undersaatter, med viidere, som j af den til os fra magistraten indkommen forestilling, der eder herhos in originali tilskikkes, selv udførligere etc., saa er nu hermed vores etc., at j herom med magistraten confererer, hvorledes udi allerunderdanigste

VIII s.700

følge af meerommelte vores allernaadigste befaling best kand tages caution af jøderne for publici sikkerhed, og saa derom eders allerunderdanigste betænkende tillige med etc. til vores viidere etc. Dermed etc. Friderichsberg slot den 31 ianuarii 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 480-81.

VIII s.701

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 12:15:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top