eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1118

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 698-699
Nummer: 1118


<-Forrige . Indhold . Næste->

1118.

10 Jan. 1727.

Om Byens Bestillinger.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af een fra eder under den 12 decembris udi nestafvigte aar til os indkommen memorial allerunderdanigst have ladet os referere, at saa hart som loven binder eder til ansvar i mange tilfælde og særdeeles for de umyndiges midler, om formyndere og ober formyndere ikke dertil kunde svare,

VIII s.698

saa høyt fornøden skulle det og være, at j til saadanne embeder beholde et ubehindret vahl, og det saa meget desto meere, som eders egen velfærdt og publici nytte derunder skal versere, hvorudover j ogsaa til eders securité, naar een ober formynder, der skal være een ærlig, suffiçant og lovkyndig mand, skal udvelges, eftersom disze 3de reqvisita meget sielden findes hos een mand, ofte skal være foraarsagede at præferere de tvende første og selv til deels raad føre og veilede dem, til hvilken ende j ogsaa allerunderdanigst have begiert, at paa de ansøgninger, som til os fra borgerskabet i vores etc. Kiøbenhavn enten om caracterer eller frihed for borgerlige og byens bestillinger maatte indkomme, ikke maatte giøres nogen reflection, men at den eene borger saavelsom den anden maatte bære lige byrde med hinanden, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi have taget saadan eders allerunderdanigste ansøgning udi allernaadigste consideration og ville fremdeeles see eder conserveret ved den frihed, som loven giver eder til at udvelge iblant borgerskabet til byens bestillinger de personer, som dertil findes beqvemme, og naar deslige ansøgninger til os fra enten een eller anden borger maatte indkomme, da ville vi samme til eders allerunderdanigste erklæring lade remittere for ud af saadan eders erklæring at fornemme, om de kand have giort byen og publicum nogen tienniste, hvorved de kunde have meriteret nogen vores allernaadigste promotion eller benaading. Derefter j etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 10 ianuarii anno 1727.

Sæl. Tegn. LXV. 467.

VIII s.699

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 11:52:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top