eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1114

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 696-697
Nummer: 1114


<-Forrige . Indhold . Næste->

1114.

16 Dec. 1726.

Om Tyverier ved Guldhuset.

Gregorius Wulf, krigs raad og casserer, Nicolai Lambrecht, commerce raad og general fabriqueur, og de ved manufacturet værende bogholdere.

F. 4. Vor naade tilforn. Eftersom vi af din Gregorius Wulfs til os indkommen allerunderdanigst memorial haver fornummen, at ved vore ulden manufactur verker udi de saa kaldede Guld og Børnehuuse i vores etc. Kiøbenhavn og Christianshavn iblant endeel af de der værende gemeene arbeids folk ofte opdages smaa tyverier, hvilket vilde falde manufacturerne alt for kostbar ved een ordentlig processes maade for vedkommendes iurisdiction imod dem at lade paatale og udføre, hvoraf og skal være seet prøver med een og fleere personer, som for begangne utroskab ere blevne hensatte, nogle i stadens Arrest huus og nogle i Stokhuuset, hvilke skal have kosted bemelte vore manufacturer langt meere til underholding og udgifter, end sagen har været af importance, hvorfore intet igien formedelst tyvenes fattigdom haver været at erholde, thi have vi efter slig beskaffenhed for derved ald tyverie at faa hemmet og een god skik og orden i fabriquerne indført allernaadigst fundet for got at anordne og befale, saa som vi og etc., at naar et eller andet smaa tyverie udi bemelte vore manufactur fabriquer forefalder, og samme udi den af eder holdende ugent-

VIII s.696

lige session fuldkommen beviises, eller den skyldige dermed antreffes eller og tilstaaes, som kand være af tie rixdalers værdie og der under, maae den skyldige uden viidere forfølgning ved bemelte af eder holdende ugentlige session paadømmes, straffes og tilrettesettes, saaledes at de, som ikke sorterer under militien, efter sagens beskaffenhed enten til arbeide i Børnehuuset paa nogen tiid eller og nogle timer paa visze dage udi manufacturet i gabestokken hensettes, til hvilken ende j udi bemelte tvende manufactur huuse een gabestok paa et hvert stæd haver at lade oprette. Men skulde deslige tyverie overgaa tie rixdalers verdi, da giøres nermere allerunderdanigst forespørsel, hvorledes dermed skal forholdes. Dermed etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 16 decembris anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 446-47.

VIII s.697

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 21 11:23:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top