eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1110

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 693
Nummer: 1110


<-Forrige . Indhold . Næste->

1110.

1 Nov. 1726.

Fritagelse for Byens Bestillinger.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Thomas Saur, borger og handelsmand i vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes hand udj 28 aars tid, hand i bemelte Kiøbenhavn haver været borger, haver forrettet stadens betienninger, saa viit hannem er bleven paalagt, nemlig tingmand og fattiges forstander, saa og forestaaet kirkevergeriet til den tyske St. Petri kirke udj fire aar og ellers været en af de committerede ved det af os allernaadigst anordnede siellandske jordegodses lotterie paa tre aars tid, og som hand nu i hans alders 62de aar ofte skal være meget svag, anholder hand allerunderdanigst, at vj allernaadigst ville bevilge, at hand her efter maatte være fri for alle byens betienninger og forretninger af hvad navn, det have kunde, da have vj efter hans herom etc. af særdelis kongelig naade allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand for ovenbemelte kirkes og alle andre borgerlige og byens bestillinger og forretninger herefter maa være fri og forskaanet. Dog skal dette vores allernaadigste brev ei befri hannem for hvis værgemaale og formynderskaber, hand som føed værge efter loven er pligtig at forestaa. Forbydendes etc. Friderichsberg d. 1 novembris 1726.

Sæl. Reg. LII. 499.

VIII s.693

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 18:59:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top