eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1109

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 692-693
Nummer: 1109


<-Forrige . Indhold . Næste->

1109.

1 Nov. 1726.

Om Bortsalg af Gammel Vartov.

Directeurerne for de fattiges væsen i Danmark.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom de committerede ved de fattiges væsen i vores etc. Kiøbenhavn ved indkommen memorial af 17 iulii nestafvigt for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes Gammel Vartovs gaard uden for stadens Øster port, som er given Kiøbenhavns almindelig hospital, Vartov kaldet, udi magelaug af vores elskelig kiere hr. far faders fader, salig etc., kong Christian den fierde efter den hospitalet given fundatz af dato 30 novembris 1607, dens bygning nu af ælde skal være saa brøstfældig og forfalden, at uanseet, at hospitalet nu i nogle aar skal have kostet saa meget paa at holde den vedlige, som den nogle gange i sig selv skal være værd, skal den dog ikke kunde komme i nogen beboelig stand, med mindre den af ny skulde opbygges, og som de holder ikke forsvarligt eller for hospitalet og de fattige tienligt enten at anvende meere eller større reparation derpaa, end allereede skeet er, eller sætte hospitalet i saa stor een udgift for at faa den af ny opbygt, haver de derhos allerunderdanigst foreslaaet, om det maatte dem allernaadigst tillades at lade samme gaard med tilliggende ager og eng, bestaaende af hartkorn 11 tdr. 2 f. 1 alb., ved offentlig auction til den høystbydende bortselge og den udkommende capital imod sikker pant til hospitalets nytte paa rente udsette. Saa haver bemelte committerede allerunderdanigst anholdet, at Bregnerøeds kroes bygning, udi Kiøbenhavns amt beliggende, som afgangne krigs raad Joachim Friderich Rohdes arvinger til Convent huusets fattige har foræret, maatte dem ligeledes allernaadigst tillades ved offentlig auction til den høystbydende at bortselge. Da som vi af eders derpaa etc. have erfaret, at fundatzen paa Gammel Vartovs gaard ikke forbyder, at io gaarden maa afhendes, og angaaende Bregnerøds kroes bygning, at den ikke med nogen fundation til Convent huusets fattige

VIII s.692

er foræret, men med saadan beretning fra arvingerne, at med samme donation maatte forholdes, som for de fattige best kunde eragtes, give vi eder hermed etc., at vi efter forberørte de committeredes etc. forestilling samt eders derpaa etc. allernaadigst have bevilget, at saavel Gammel Vartovs gaard og tilliggende ager og eng som og Bregnerøds kroes bygning maa efter lovlig derom giorte tillysning ved offentlig auction til den høystbydende bortselges og afhændes, og de indkommende penge imod sikker og tilstrekkelig pant saavel til hospitalets som Conventhuusets fattiges nøtte paa rente udsettes. Derefter j etc. og bemelte committerede sligt etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 1 novembris anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 415-16.

VIII s.693

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 18:54:05 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top