eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.11

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 6
Nummer: 11


<-Forrige . Indhold . Næste->

11.

25 Juli 1707.

Om de tydske Jøders Underordnethed under Menigheden i Altona.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom dend 5te punct udi de de schutz-forvandte tydske jøder i vor kiøbsted Altona af voris elskel. kiere hr. fader sal. etc. dend 24 ianuarii anno 1680 givne og dend 23 decembris anno 1699 af os allernaadigst confirmerede privilegier, friheder og concessioner indeholder, at alle jøder, som i vore førstendomme og lande, undtagen de udi vor fæstning Glükstad, sig opholde, skulle være pligtig formedelst de jødiske ceremonier for de ældste og rabinern i Altona paa anfordring at comparere, og Fromet afg. David Jsraels, jndvaanerske i voris etc. Kiøbenhavn, nu for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at bemelte hendes hosbund David Jsrael dend 8 septembris anno 1693 i bemelte Kiøbenhafn ved døden var afgangen, haver hun efter forbemelte privilegiers 5te punct for deris rabiner i bemelte Altona dend 25 iulii 1698 aflagt sin eed, at hun efter bemelte hendes afg. mand intet mere end hendis indbragte goedz haver bekommet, og der for formener for fornefnte hendes afgangne mands arvinger og creditorers tiltale at være fri og forskaanet, da effterdj af een fra raadstuen i bemelte Altona dend 22 iulii anno 1701 udgiven attest fornemmes, ovenskrevne eed af forbemelte Frommet afg. David Jsraels for rabineren for dend jødiske synagogue og hans tvende bisiddere sammesteds at være skeed, have vi efter meerbemelte Frommet afg. David Israels hendis herom etc. saadan hendis. eedlig giorde forklaring i steden for skiffte og deeling efter hendis afgangne mand allernaadigst confirmeret og stadfæstet, saa og etc., saa at dend til hendes befrielsze i alle tilfælde maa gyldig holdes. Forbydendes etc. Jægersborg dend 25 iulii 1707.

Sæl. Reg. XLIV. 350-51.

VIII s.6

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 26 08:19:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top