eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1099

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 685-686
Nummer: 1099


<-Forrige . Indhold . Næste->

1099.

19 Avg. 1726.

Om Vandløbet til Holmsteds Katuntrykkeri.

Johan Conrad Ernst, iustitz raad og general bygmester.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Friderich Holmsted, bogholder ved vores danske octroyerede ostindiske compagnie, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes at vores elskelig kiere hr. fader, salig etc., haver i dette aar 1686 allernaadigst tillagt den øverste deel af den saa kaldede Harboeske hauge, hvor hand nu sit cartun trykkerie haver indrettet, den rettighed af tilløb af vand fra Sortedam søe, og at hannem, da samme søe formedelst den forehavende rensning er bleven udskaaren, vandet saa aldeelis skal være betagen, at hand i den beste og beqvemmeste tiid maatte ophøre med arbeidet og saaledes ei efter hans til politie og commerce collegium givne forpligt skal kunde forsyne staden og provincen med de fornødne qvantiteter cartun, med mindre hand det behøvende vand kand erholde, thi have vi efter hans herom etc. samt din derpaa etc. allernaadigst bevilget, at hand til fornævnte hans verks fremgang af

VIII s.685

Rosenborgs hovet rende noget vand om natter tiide imellem elleve og tre klokke slet, naar vand springene ikke sees eller bruges, ved een prop maa forundes, saa lenge Sorte dams søes reparation og arbeide continuerer, i henseende til at det ikke skal kunde præjudicere Rosenborgs nødvendige vande. Og er til den ende hermed vores etc., at du herom den fornødne anstalt strax lader giøre samt nøye derhen seer, at fornævnte Friderich Holmsted ey nyder meere vand, end hvis i forskrevne hans verks tiid er tilladt til nødvendige befordring, og at Rosenborg derover ei skal mangle vand, samt at samme vand hannem igien betages, saa snart Sorte-dams søen er bragt i stand. Dermed etc. Fredensborg slot den 19 augusti anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 359-60.

VIII s.686

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 17:36:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top