eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1097

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 684
Nummer: 1097


<-Forrige . Indhold . Næste->

1097.

19 Avg. 1726.

Om Afgørelse af Stridigheder mellem Borgerskabet og Garnisonen.

Præces og øvrige tilforordnede i politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom os allerunderdanigst er bleven refereret, hvorledes fra regimenterne i vores etc. Kiøbenhavn ofte skal indkomme klagemaale til politie og commerce collegium over borgerskabet sammesteds om een og anden ting, der imellem dem kand komme i disput, og hvilke sager j ikke til paakiendelse understaar eder at foretage formedelst vores den 19 iunii 1703 allernaadigst udgangne anordning, hvoraf vores da værende politie ret ved et allernaadigst rescript den 29 novembris nest efter er tilsendt trende extraherede puncter, for saaviit politien angaar, hvilken alleene melder om vores liv guarde til fods og grenadier corps, og vores til politie og commerce collegio den 17de iunii 1720 allernaadigst ergangne rescript ei heller mentionerer viidere end om ovenbemelte tvende regimenter, hvorover og saadanne sager fra eder til lands lov og ret efter eendeels formeening kunde blive henviiste, da i allernaadigst henseende til, at baade omkostningerne, som paa saadanne sagers og disputers udførsel ved de ordinaire retter paa begge sider kand spares som og at faa een hastig ende paa slige processer, have vi allernaadigst fundet for got at anordne og befale, saasom vi etc., at naar imellem de militaire af guarnisonen baade i vores etc. Kiøbenhavn og citadellet Friderichshavn, være sig vores liv guarde til hest og foeds samt grenadier corps som og de andre regimenter, uden forskiel, og borgerskabet i bemelte Kiøbenhavn nogen disput og tvistighed maatte komme, da skal alle saadanne sager, som regimenterne foraarsages at indgive klage om til politien over borgerskabet, drabs og volds sager alleene undtagen, udi politie collegium til paakiendelse foretages. Paa lige maade ville vi og allernaadigst, at det skal forholdes, naar borgerskabet haver noget at klage over til regimenterne, det da til regimentet, hvor vedkommende henhører, indgives og der forsvarligen paakiendes. Hvilken vores allernaadigste villie og anordning vi fra vores krigs cancellie vedkommende af den militaire etat allernaadigst ville lade til allerunderdanigst efterretning kund giøre. Derefter j etc. Befalendes etc. Fredensborg slot den 19 augusti anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 356-57.

VIII s.684

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 17:28:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top