eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1093

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 681-682
Nummer: 1093


<-Forrige . Indhold . Næste->

1093.

28 Juni 1726.

Moratorium paa 1/2 Aar.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Iver Braderup, borger og urtekremmer i vores etc. Kiøbenhavn, som den 2den iulii nest afvigte aar 1725 haver erholdet vores allernaadigste protectorium for hans creditorers anstrængelse, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes de fleeste af hans creditorers fordringer skal bestaa i vexler, og formedelst at en af samme hans creditorer ved søgning til byetinget skal have giort begyndelse med at prætendere 11ve procento vexel rente aarlig, hvor der og skal være falden dom, at hand skal indfrie een sin vexel paa 200 rdr. skadesløs, befrygter hand, at de øvrige hans creditorer ligeledes skulle ville tage anledning at prætendere det samme, som vilde foraarsage, at hans tilstand formedelst saa excessive renters betaling maatte blive slettere, end

VIII s.681

den tilforn havde været, og derfor allerunderdanigst anholder om, at vi allernaadigst ville befri hannem for vexel renter at betale, og hans creditorer med 5 procto rente at lade sig nøye, thi have vi efter slig beskaffenhed samt hans saavelsom eendeel hans creditorer, hvis havende krav ligeledes af vexler berører, deris etc. og i allernaadigst henseende til, at hand kunde komme i den stand at fornøye enhver af sine creditorer og den eene med den anden at skee lige ret, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at bemelte Iver Braderup maa være befriet for at svare viidere vexel renter til hans creditorer end udi sex maaneder og i den øvrige tiid alleene at svare 5 procto aarlig rente. Forbydendes etc. Friderichsberg slot den 28 iunii anno 1726.

Sæl. Reg. LII. 442-43.

VIII s.682

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 16:37:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top