eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1091

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 680
Nummer: 1091


<-Forrige . Indhold . Næste->

1091.

21 Juni 1726.

Om Undersøgelse af Bryggernes Øltønder og af Brød.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af een fra os elskelige præses etc. udi politie og commerce collegio til os under den 5 iunii sidstafvigt indkommen forestilling allerunderdanigst have ladet os referere, at de for samtlige jndvaanere udi vores etc. Kiøbenhavn skal finde det meget nyttigt og gavnligt, at der engang om ugen paa diverse tiider baade hos bryggerne og bagerne i bemelte Kiøbenhavn blev inquireret, om bryggernes øll tønder efter forordningen rigtig ere justerede og holder deris maal, nemlig 136 potter, desligeste hvorledes bagerne bager deris brød, og om det holder sin vægt efter den af eder derom udstædde taxt, saavelsom ogsaa, om det i sig selv er sundt og got, og bemelte præses etc. udi politie og commerce collegio allerunderdanigst formeener, at de ei saa gandske og aldeeles kand forlade sig paa politje betienterne alleene udi deslige forretninger, allerheldst siden dette angaar enhvers og særdeeles de fattiges beste, saa er nu hermed vores etc., at naar politie og commerce collegium finder det for tienligt, at der hos bryggerne og bagerne udi bemelte Kiøbenhavn skulle inquireres, j da paa bemelte collegii anmodning anordner 2de skikkelige og tilforladelige borgere, som tillige med politie betienterne derom kunde inquirere. Derefter j etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 21 iunii anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 319.

VIII s.680

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 16:29:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top