eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1087

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 678
Nummer: 1087


<-Forrige . Indhold . Næste->

1087.

3 Juni 1726.

Om Stadens Proviantering.

Kjøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom disze tiders conjuncturer mueligt kunde forvolde, at vi efter forefaldende omstændigheder kunde behøve i een hast at bruge og til voris tieniste i beslag at lade tage endeel vores kiere og tro undersaatter i vores provintzier og lande tilhørende skibe og fahrtøye til enten een eller anden transport, hvorover da i saadan tilfælde tilførselen af proviant og jldebrand til vores etc. Kiøbenhavn merkelig kunde vorde hemmet og derved dyr tiid og anden uleilighed foraarsages, da for sligt at forekomme er hermed vores etc., at j strax giver jndbyggerne i fornævnte Kiøbenhavn og paa Christianshavn tilkiende, og vi af besynderligst og allernaadigst forsorg for deris eget beste finde det tienligt og allernaadigst befale, at de sig enhver i sin huusholdning med korn og feede wahre samt anden provision af levnetsmidler og fornøden jldebrand for aar og dag, saasnart og saaviit dennem mueligt være kand, forsyne, paa det derpaa kunde findes forraad baade for dennem, saa og for os, om vi til nogen slags transport eller expedition noget skulle behøve. Og haver j ellers derhen at see, at denne vores allernaadigste og til bemelte jndbyggeres conservation hensigtende intention i alle optænkkelige maader vorder efterkommet og fuldbyrdet. Dermed etc. Friderichsberg slot dend 3 iunii anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 310.

VIII s.678

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 16:13:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top