eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1086

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 676-677
Nummer: 1086


<-Forrige . Indhold . Næste->

1086.

31 Maj 1726.

Om Kongens Uldmanufactur.

Hans Christian Lautrup iustitz raad og Gregorius Wulf krigs raad.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi have maat fornemme, at ved den tiid, du Hans Christian Lautrup træde fra casserer tienesten ved vores ulden manufactur fabriquer, skal der

VIII s.676

have værat endeel materialier og vahre samt klæde og bay baade udi væven og paa stampe og valkemøllen, saa og hos farveren, at du des formedelst ikke nogen reede og rigtighed derfor skal have kundet forskaffe, men alt sligt ved din Gregorius Wulfs tiltrædelse til samme casserers tieneste skal være kommen under din opsyn, da for dermed at komme til vedbørlig rigtighed, at netto kand viides, at den beholding, som af ovenbemelte materialier og vahre har været ved din Hans Christian Lautrups aftrædelse, er ogsaa virkelig forbrugt til hvis, som siden din Gregorius Wulfs tiltrædelse er fuldfærdiget og til vedkommende giort leverance af, eller og i andre maade til fabriquens nytte kunde være anvendt, er hermed vores etc., at j begge med hverandre til sammen træder og saadan bereigning og overslag over forberørte materialier og vahre fra begyndelsen af, det snareste mueligt er, forfatter og formerer, at ei alleene deraf kand erfares, om ogsaa alle de indkiøbte vahre, hvorfore eendeel leverandeurer endnu resterer betaling, er til manufactur verkets nytte og brug, det vi dog ikke anderledes ville formode, vorden anvendt, men end og derhos at forklare og udfinde saavel, til hvem leverancerne af det forfærdigte arbeide ere giorte, som og, hvo af bogholderne og andre under betienter saadanne vahre og materialier haver annammet, og hvad rigtighed enhver derfor har præsteret, og hvis viidere j kunde eragte at være fornøden til een accurat og fuldkommen oplysning udinden forberørte af os allernaadigst forlangende rigtighed. Og haver j saa samme eders overslag og beregning til viidere vores resolution behørigen at indlevere. Og som ellers de til vore manufactur verkers eftersyn allernaadigst committerede haver tilstillet os een extract beregning saavel paa, hvor meget eendeel leverandeurer, som til samme vores manufactur fabrique haver giort leverance, skal endnu restere betaling for, som og hvad fabrique betienterne kand have til gode til den tiid, du Hans Christian Lautrup træde fra casserer tienisten, som i alt bedrager sig til 5953 rdr. 3 Sk., hvorved bemelte committerede og allerunderdanigst forestiller og formeener, at saadanne restancer af fabriquens casse vel efter haanden kunde vorde afdraget, saa er hermed vores etc., at du Gregorius Wulf efter ovenbemelte extract beregning, hvoraf dig herhos een rigtig copie tilsendes, samme resterende penge til vedkommende, ligesom cassen kand være udi stand saadanne udgifter at kand taale, tiid efter anden imod behørig qvitering erlegger og betaler. Dermed etc. Friderichsberg slot den 31 maji anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 306.

VIII s.677

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 16:06:52 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top