eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1082

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 674-675
Nummer: 1082


<-Forrige . Indhold . Næste->

1082.

18 Maj 1726.

Om Renovationsskat af kgl. Bygninger.

Præses og øvrige tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af eders til vores ober secreterer os elskelig Christian Møinichen den 8 aprilis nestafvigt indsendt fortegnelse paa de os tilhørende gaarde og grunde, som med renovations skatten restere og ikke restere, allerunderdanigst have ladet os referere, hvorledes eendeel, som saadanne vores huusze beboer, findes vegerlige i at erlegge den paa grundene ansatte renovations skat, hvorved restancerne stedse forøges, saasom ikke viides, af hvilke bør betales og af hvilke ikke, og j derfor herover allerunderdanigst haver anholdet om vores allernaadigste resolution til befrielse for eder udi fremtiden, da give vi eder hermed tilkiende, at efterfølgende vores gaarde og grunde, nemlig vores gaard bag Børsen,

VIII s.674

hans kongelig høyhed vores elskelig kiere søn cron-printzens hotel med dertil hørende huuse og vaaninger, tvende vores grunde og huuse, udi St. Annæ quarteer beliggende og af eder under num. 105 og 106 anført, tillige med de saa kaldede Joen Jslænders og af os kiøbte vaaninger for renovations skat at betale aldeelis skal være fri og forskaanet, men af vores Brygger huus, vores gaard paa Slots holmen, som af vores ober hof marskalk beboes, vores confessionarii, vores liv medici os elskelig etatz raad Wulfes og vores hof prædikant os elskelig Georg Iohan Conradi residentzer saavelsom og af vores manufactuur eller saa kaldede Guld huus, som af os elskelig commerce raad Lambrecht beboes, med mindre af ham nogen special kongelig bevilling og dispensation kand foreviises, bør og skal beboerne være forpligtede at betale, hvis dennem efter den ansatte taxt kand tilkomme. Dog skal fornævnte mag. Conradi og commerce raad Lambrecht ei være pligtige at betale, hvis restancer før deris tiid paa de af dem nu beboende gaarde kunde hefte, saasom deraf intet skal være at bekomme. Og ville vi udi det øvrige, at jngen vores stald og andre vores subalterne betientere, som ved voris particulaire naade og tilladelse slige vores gaarde og huuse maatte beboe, herudinden skal være frie og forskaanet. Derefter j etc. Friderichsberg slot den 18 maji anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 296.

VIII s.675

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 15:25:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top