eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1080

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 673-674
Nummer: 1080


<-Forrige . Indhold . Næste->

1080.

3 Maj 1726.

Om Politimester Rathekens Kassemangel.

Præses og tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af een fra eder af den 17 aprilis sidstafvigt til os indkommen allerunderdanigst memorial have fornummen, at j skal have ladet anmode vores forrige iustitz raad og politiemester Johan Philip Ratheken at giøre rigtighed

VIII s.673

og udi politie cassen lade indlevere de udi hans betienings tiid af een og anden, som have logeret fremmede, oppebaarne bøder, fordi de ikke udi allerunderdanigste følge af vores til hannem den 9 aprilis 1723 allernaadigst ergangne rescript for hannem strax have bekiendt giort de fremmede giesters ankomst, men at hand skriftligen skal have svaret eder, at hand efter forommelte vores allernaadigste befaling ikke var pligtig for deslige bøder nogen rigtighed at aflegge, da saasom bemelte forrige iustitz raad og politiemester Rathekens forefundne midler og effecter, saaviit som de bekiendte ere, os nu ere hiemfaldne og dog ikke kunde tilstrekke at fyldest giøre vores prætensioner, saa give vi eder hermed tilkiende, at det og derved faar have sit forblivende. Og ville vi udi det øvrige allernaadigst, at j for alt ansvar angaaende forberørte af meerbemelte Ratheken oppebaarne bøder skal være befriede. Derefter j etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot den 3 maji anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 290.

VIII s.674

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 15:19:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top