eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1078

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 668-669
Nummer: 1078


<-Forrige . Indhold . Næste->

1078.

15 April 1726.

Om Politibetjentes Fritagelse for at vidne paa Bytinget.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom politie betienterne udi vores etc. Kiøbenhavn udi een til os under den 1 decembris udi

VIII s.668

nest afvigte aar indgiven supplication allerunderdanigst haver besværget sig over Herman Krøyer, byefoget udi bemelte Kiøbenhavn, fordi hand skal ville tvinge dennem til under deris faldsmaal at vidne for byetinget udi de sager, som enten paa politie cammeret have været ventilerede, eller og hvorudi de selv have holdet forhør, og om endskiøndt de derimod skal have exciperet, saa skal dog af byefogden ikke derpaa være bleven reflecteret, men af hannem interloqueret, at de for byetings rettten skal møde og vidne, og naar de ikke møder, skal hand dømme dennem til at betale deris faldsmaals bøder, foruden at j ogsaa, da bemelte politie betientere ved byefogdens interlocutorium vare tildømte at møde for byetinget og aflegge deris vidne udi een sag imellem torvemesteren Jens Rasmussen og kandestøber Jørgen Wilhelm Phlenge og de samme interlocutorium for eder havde indstævnet i anledning af den af bemelte Phlenges procurator imod stævningen giorte exception, fordi den var skreven paa slet papiir tvert imod den kongelig forordning af 19de ianuarii 1692, ved interlocutorium stævningen skal have afslaget, hvorfor de allerunderdanigst have begiert, at de saavel for at sortere under byetings retten som og for de i dømte faldsmaals bøder og afsagde interlocutoria allernaadigst maatte være befriede, saa og at de udi alle politien vedkommende sager maatte bruge u-stemplet papiir og være fri for at betale dom og skriver penge, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi allernaadigst have befriet dennem saavel for hvis faldsmaals bøder, de af byefogden ere tilfundne at betale, som og for de over dennem afsagde interlocutoria. Og er hermed vores etc., at politie betienterne udi de politie forretningerne vedkommende sager bør svare under politie og commerce collegio, men udi gields og andre sager bør og skal borg retten herefter ligesom tilforn være og forblive deris rette forum, og angaaende at de udi politie sager maatte være fri for at bruge stemplet papiir, da ville vi allernaadigst, at den forhen allegerede kongelige forordning i alle maader stricte skal efterleves. Hvilket j alt sammen byefogden til allerunderdanigst efterlevelse strax haver at tilkiende give og eder selv, for saaviit eder kand vedkomme, derefter rette og forholde. Dermed etc. Friderichsberg slot den 15 aprilis anno 1726.

Sæl. Tegn. LXV. 282-83.

VIII s.669

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 14:45:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top