eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1077

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 668
Nummer: 1077


<-Forrige . Indhold . Næste->

1077.

5 April 1726.

Moratorium for P. Abbestee.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Pieter Abbestee, borger og handelsmand i voris etc. Kiøbenhavn, som den 31te decembris 1720 haver bekommet vores allernaadigste brev og befrielse for alle hands udenlandske creditorers krav og tiltale, indtil hands udenlandske debitorer kommer i stand at kand betale ham, hvis hand hos dennem haver at fordre, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes den giæld, hand udenlands er kommen udi, skal alleeneste have sin oprindelse af vexel breve, som hand for hands søn Johan Ludvig Abbestees reigning skal have accepteret, da bemelte hands søn paa de tider ved den i Engeland og Holland førte actien handel hafde vundet store capitaler og dog derved skal have været saa ulykkelig, at de, som hand for suffiçante folk mest havde betroet, ved samme actien handel er bleven falliet, og hand for de dem betroede store summer til dato indtet hos dem skal have kundet bekomme, hvorimod hands creditorer hannem med ald magt haver andstrenget, og i hvorvel bemelte hans søn Johan Ludvig Abbestee skal nu paa 6 aars tiid have anvendt ald fliid at kunde komme til Holland for der at giøre rigtighed saavel med hands creditorer som debitorer, saa skal hand dog derfra ikke have kundet erlange noget leide eller friheds brev, førend hand først edlig specificerede og angav sine creditorer, hvilket for ham skal være umueligt, efterdi hand ved hands hastige retirade derfra, da actie handelen saa ulykkelig udfaldt, maatte lade hands bøger og papiirer tilbage, og førend hand self kand komme tll Holland og har erholdet sine bøger og papiirer, kand hand ikke forskaffe den forlangte ædlige specification paa hands creditorer, thi have vi efter slig beskaffenhed samt fornevnte Pieter Abbestees herom etc. allernaadigst bevilget og extenderet, saa og etc. forberørte ham givne moratorium til hands hustru og bemelte hands søn Johan Ludvig Abbestee; for saavit fordringerne actie handelen vedkommende angaar. Og forbyde vi hermed etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Friderichsberg den 5 aprilis anno 1726.

Sæl. Reg. LII. 373-74.

VIII s.668

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 14:26:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top