eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1075

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 667
Nummer: 1075


<-Forrige . Indhold . Næste->

1075.

29 Marts 1726.

Et Moratorium.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Iacob Lüders, borger og hattemager i vores etc. Kiøbenbavn, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes hand tilligemed Iwer Braderup, urtekremmer sammesteds, for nogle aar siden skal have gaaet i caution for sin svoger Claus Holm til Bernhardus Busch, borger og skreder i bemelte Kiøbenhavn, for 1000 rdr., som med paaløbende rente og omkostninger skal opløbe over 1400 rdr., for hvilken summa hos hannem og med cautionist skal være søgt forsikkring indtil sagens udfald for vores høyeste ret, og formedelst at saavel hovetmanden Claus Holm som med cautionisten Iver Braderup haver erholdet allernaadigste beskiermelse breve for alle deres creditorers tiltale og anstrengelse udi visse aaringer, saa befrygter hand, at cautionen, som i denne tiid alleene hefter ved ham, skal blive hos ham exsequeret, som ville foraarsage hans yderste ruin, thi have vi efter bemelte Iacob Lüders herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at meerbemelte Iacob Lüders maa, for saavit forberørte hands tilligemed Iver Braderup paa Claus Holms veigne udgifne caution til Bernhardus Busch angaar, være befriet for bemelte Bernhardus Buschs tiltale og anstrengelse i allemaade, indtil vores hands med cautionist Iver Braderup allernaadigst meddeelte protectorium expirerer. Dog skal dette etc. Og haver hand etc. Hvorefter etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Friderichsberg den 29de martii 1726.

Sæl. Reg. LII. 365-66.

VIII s.667

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 14:19:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top