eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1064

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 660
Nummer: 1064


<-Forrige . Indhold . Næste->

1064.

28 Dec. 1725.

Privilegium paa en Vinhandel.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Ian von Oste, som forhen haver staaet udi vores søe tieniste for maanets lieutenant, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes hand, siden hand af vores tieniste er bleven demitteret, skal i vores etc. Kiøbenhavn have begyndt een liiden vin handel, efter at hand havde lagt sig efter at kiende viinens godhed og med den at omgaae saavelsom ladet sig indformere i fasbinder professionen, hvoraf hand i 2de af stadens mesteres overværelsze skal have viist prøve, at hand forstaar alt, hvad een viinkypper tilkommer at vide, og videre er overbødig at giøre sit mester stykke i fasbinderiet, paa det hand i viintapper lauget kunde vorde indtaget for derwed at ernære sig og familie, thi have vi efter hands herom etc. af særdeelis kongelig naade, dog uden consequence, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at bemelte Ian von Oste, naar hand sit borgerskab etc., maa udi vintapper lauget i bemelte Kiøbenhavn indtages, naar hand tilforn sit mesterstøkke i fasbinderiet giort haver, endskiøndt hand ikke for dreng eller svend paa samme handel tiendt haver, og hand ellers i det øvrige fuldbyrder, hvis viintapper laugs articlerne viidere tilholder. Hvorefter de vedkommende etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Friderichsberg den 28 decembris anno 1725.

Sæl. Reg. LII. 289.

VIII s.660

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 12:52:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top