eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1063

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 659
Nummer: 1063


<-Forrige . Indhold . Næste->

1063.

24 Dec. 1725.

Om Altertavlen i Garnisons Kirke.

General lieutenant hr. Georg Wilhelm Hedeviger greve af Sponech.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom os elskelig iustitz raad og general bygmester Iohan Conrad Ernst, oberst lieutenant Häusser, cancellie raad Krock og bildthugger Heimbrod til os under den 24 novemb. sidstafvigt have indsendt deris allerunderdanigste og nermere erklæring angaaende den efter afgangne commerceraad Hans Bentzons legatum i Den herre Zebaoths eller Garnisons kirken i voris etc. Kiøbenhavn opreiste ny alter-tavle af marmor steen, hvorudi de formeener, at saaviit architectur og steenhugger arbeidet angaar, ey noget imod marmoren eller arbeidet kand være at erindre, men at de ey alleene haver befunden, at gibset af adskillige fuger skal være udfalden, alter-gulvet ey heller skal være saavel paszet, som det burde og steenhuggeren udi contracten haver forbunden sig til, saa og at det stykke gevand, som af gibs er paasat oven paa gesimset, endeliggen bør giøres af ny og leveris af got marmor, saa fremt ikke ulykke deraf skal foraarsages, men end og, at bildthuggeriet ikke er forsvarligt og ey kand forandres, med mindre det skulde giøris af nye, som foruden marmoren vilde koste ohngefehr 940 rdr., saa give vi dig nu hermed tilkiende, at naar fugerne, hvor gibset er udfalden, igien forsvarligen vorder forseet, alter gulvet saaledes sammenføyet, som steenhuggeren efter contracten haver forbunden sig til, saa og det stykke gevand, som af gibs er paasat gesimset, af marmor vorder giort af nye, haver du at giøre den anstalt, at baade steenhuggeren og bildhuggeren de dennem accorderede penge bliver betalt. Dog ville vi allernaadigst, at bildthugger arbeidet skal forblive, som det er, men at udi arbeids lønnen for den forseelse, derved er befunden, skal decourteris 200 eller 300 rdr. Hvorimod afgangne oberst lieutenant Lillienschiolds arvinger kunde foreene sig med steenhuggeren om, hvem skylden og forseelsen ved samme arbeide bør tillegges. Derefter du etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot dend 24 decembr. anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 225.

VIII s.659

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 20 11:14:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top