eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1060

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 657-658
Nummer: 1060


<-Forrige . Indhold . Næste->

1060.

3 Dec. 1725.

Det kan ikke formenes at indføre Brændevin fra fremmede Steder.

De deputerede for financerne og tilforordnede udi kammer collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi allerunderdanigst have ladet os referere, at j angaaende den af brendeviins brænderne udi vores etc. Kiøbenhavn til os indgiven allerunderdanigste supplique, om at det maatte blive forbuden udi Kiøbenhavn Flensborger, Holsteensk, Jydsk og Fyensk korn brendeviin at indføre, tillige med os elskelig præses og øvrige etc. udi politie og commerce oollegio formeene, at det i henseende til den store undersleb, som dagligen passerer med at indsnige saadan brændeviin uden consumptions erleggelse, vilde geraade til vores told intraders formeerelse, stadens opkomst, og at proprietarierne udi vort land Sielland kunde have desto bedre leilighed at selge deris korn, om saadant forbud skeede, men saasom sligt et forbud ikke kand ansees for andet end et monopolium, og det vilde geraade andre vore undersaatter til skade, omendskiønt brændeviins brænderne derved kunde profitere, saa give vi eder hermed tilkiende, at saadan brændeviins brændernes allerunderdanigste ansøgning dennem ei kand accorderes, men at det maa være alle og enhver i voris riger, fyrstendomme og lande tilladt deris brændeviin til Kiøbenhavn at henbringe. Og udi det øvrige ville vi vente eders allerunderdanigste betænkende, om i formeene, at det var tienligere, at tolden af det korn brændeviin, som fra uden rigs stæder indføris, blev forhøyet, eller og om sligt brændeviin at indføre

VIII s.657

aldeeles blev forbudet. Dermed etc. Fredensborg slot dend 3 decembr. anno 1725.

Sæl. Reg. LXV. 212.

VIII s.658

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 21:09:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top