eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1055

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 654-655
Nummer: 1055


<-Forrige . Indhold . Næste->

1055.

19 Nov. 1725.

Om Knippelsbros Istandsættelse.

De deputerede for financerne og committerede udi cammer collegio samt admiral Barfod med fleere.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi udi anledning af een fra havne commissionen i vores etc. Kiøbenhavn om Christianshavns broes store brystfældighed indgiven memorial allernaadigst have ladet anbefale præsident etc. i bemelte Kiøbenhavn at indgive deris forklaring, hvorledes og af hvad midler broernis bekostning og reparation er skeet, førend havne commissionen blev anordnet, og paa hvad maade de nu værende brøst fældige broer uden at gravere vores cassa best kunde vorde satte i stand, og bemelte præ-

VIII s.654

sident etc. i følge af samme vores befaling have indsendt hosfølgende deris forestilling og i særdelished derudi giort forslag, at de til broernis reparation og i standsettelse udfordrende bekostninger best kunde udfindes, naar vi udi stæden for malt in natura til vores matroser, søe tøyghuus-folk og haandverksfolkene paa Holmen lod for hver tønde malt betale 12 eller i det høyeste 13 mark, saasom derved i det mindste aarlig kunde mesnageres 10,500 rdr. og til ovenbemelte brug anvendes, hvilket alt sammen j af bemelte forestilling selv etc., thi er nu hermed vores etc., at j strax med hinanden tilsammen træder og nøye overveyer, hvorviit dette af bemelte magistrat giorte forslag til voris interesses og tienestes befordring samt matrosernes og andre vedkommende deris conservation kand være tienlig og i verk settes eller ey. Og haver j os da derom eders allerunderdanigste betænkning tillige med meer omrørte forestilling in originali til vores viidere etc. Befalendes etc. Fredensborg slot den 19 novembr. anno 1725.

De, som denne ordre gik til, vare foruden de deputerede for financerne og committerede udi cammer collegio efterfølgende, admiral Barfod, admiral Trøyel, vice admiral Schindel, iustitz raad Bierregaard, iustitz raad Weyse. raadmand Fielsted og raadmand Buurmester.

Sæl. Tegn. LXV. 205-6.

VIII s.655

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 20:51:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top