eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1054

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 653-654
Nummer: 1054


<-Forrige . Indhold . Næste->

1054.

29 Okt. 1725.

Om Renovationens Lossepladser.

Kammer herre hr. Christian von Holstein og kammer raad Daniel Weyse.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af trende fra eder tillige med de øvrige udi politie og commerce collegio til os under den 2 maji, 26 iunii og 22 septembris sidstleden indkomne memorialer allerunderdanigst have ladet os referere, at samtlige i bemelte collegio af os elskelig hr. Georg Wilhelm Hedeviger greve af Schponech etc. skal have forlanget, at renovations contrahenterne udi Kiøbenhavn med byens ureenlighed maatte udkiøre af porterne, formedelst det skal være dennem fast umuligt med ureenligheden at komme til de dennem for nogen tiid siden udviiste pladtzer paa den

VIII s.653

anden side imod toldboden og paa Christianshavn, med mindre de maa slebe een hæst efter anden af moratzer og dynd, foruden, at naar de over gandske Kiøbenhavn dermed skal udkiøre til Christianshavn, saa skal det falde dennem saa besværligt, at deris hæste ikke formaar eller kand tiene lengere til renovationen formedelst den lange kiørsel fra de fleeste quarteerer, des aarsag de skal formeene sig beføyede den med dennem om renovationen oprettede contract at opsige, efterdi de ikke ureenligheden til de derudi stipulerede pladtzer maa henføre, og vi af fornævnte grev Sponechs herom indhentede etc. have fornummen, at om endskiøndt den pladtz ved toldboden, som vi selv allernaadigst have befalet at lade planere, contrahenterne er bleven betagen, saa skal dennem paa den anden side være bleven overladt een pladtz igien, som i tvende aar neppe skal kunde fyldes, hvilken i hvorvel den ved fugtigt veyrligt kand være noget dyb, saa formeener hand, at de af deris egne materialier saavel nu som tilforn kand lade legge broer, hvor det er dybt, da paa det at ureenligheden, som saaledes samles udi byen, ey paa gaderne skal blive liggende, hvoraf lettelig kunde foraarsages svaghed og anden uleilighed for jndbyggerne, saa er nu hermed vores etc., at j tillige med commandanten og tvende af magistraten, som vi allernaadigst ville lade befale at træde til eder, med hverandre overlegger og saadanne beqvemme pladser ud søger, at hverken contrahenterne eller andre byens jndbyggere skulle være tvungne til alt for besværlig kiørsel med at lade udføre ureenligheden og de derved lide for stor skade paa deris heste og vogne. Dermed etc. Fredensborg slot den 29 octobris anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 194-95.

VIII s.654

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 20:45:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top