eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1045

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 645-646
Nummer: 1045


<-Forrige . Indhold . Næste->

1045.

16 Juli 1725.

Privilegium for et Kønrøgsbrænderi.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Zacharias Nieman, som den 28 october udi nestafvigte aar haver erholdt voris allernaadigste privilegium paa et kønrøg brenderie, saaat hand udi 10 aar fra forbemelte dato at regne alleeneste for jndbyggerne udi vores etc. Kiøbenhavn maatte lade forarbeide kønrøg, nu for os allerunderdanigst haver andraget, at hand skal have indrettet saadan gewelft og machine, som behøves til samme kønrøg brenderie, og formeener sig at være i saadan stand, at hand dermed ey alleene idelig kunde fournere bemelte Kiøbenhavn og vort land Sielland, men end og begge vore riger Danmark og Norge, hvorfor hand allerunderdanigst haver begiert, at vi allernaadigst vilde extendere forbemelte vores hannem allernaadigst meddeelte privilegium paa vort rige Danmark, saa og at, om hand ved døden skulde afgaa, før end vores allernaadigste privilegium exspirerede, at hans hustrue og arvinger da fremdeelis udi forommelte aar maatte nyde samme privilegium, saalænge de holdt fabriquen udi

VIII s.645

forsvarlig stand, da have vi efter saadan forbemelte Zacharias Niemans etc. og os elskelige vores præses og etc. udi politie og commerce collegio deris herpaa etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand udi de forskrevne ti aar for vort rige Danmark alleene maa forarbeyde og fabriqvere kønrøg, saa lenge hand imidlertiid leverer got og forsvarlig kønrøg og giver samme kiøb derpaa, som det kand haves for fra fremmede stæder. Saa bevilge vi og allernaadigst, at saafremt meerbemelte Zacharias Nieman ved døden skulle afgaae, førend vores hannem allernaadigst forundte privilegium exspirerer, hands hustrue og arvinger da iligemaade maa nyde samme privilegium, naar hun eller de holder fabriquen i god og forsvarlig stand, saa at ingen derover i nogen maader kand have at klage. Udi det øvrige skal oftbemelte Zacharias Nieman til fornevnte vores præses etc. reversere sig paa denne profession danske og norske drenge at oplære. Forbydendes etc. Rosenborg slot den 16 iulii anno 1725.

Sæl. Reg. LII. 211-12.

VIII s.646

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 19:15:23 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top