eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1044

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 645
Nummer: 1044


<-Forrige . Indhold . Næste->

1044.

13 Juli 1725.

Ophævelse af en Spillegæld, stiftet af en fyrstelig Person.

Endskiøndt oberst lieutenant Niels Juel til Taasinge høyligen har forgrebet sig imod printz Friderich til Slesvig Holstein Glüksborg, i det hand saavel i printzens logement som siden paa et offentlig og i henseende til voris slottis nærværelse priviligered sted ey har undseet sig for at tabe den respect og ærbødighed, hand altid bør have for en person af hans naissance saavelsom og for stædet, og dermed fortient, at hand for slig sin formastelse ved general fischalen som Hands Mayts. mandatis motvillige overtrædere burde været tiltalt, saa har Hans Kongelig Maytt. dog af særdeelis medfød kongelig clemence og naade eftergivet bemelte oberst lieutenant Juel samme af ham begangne strafværdige forseelse. Men det er derhos høyestbemelte Hans Kongl. Mayts. etc., at oberst lieutenant Niels Juel strax og uden ringeste jndvending til det danske cancellie til cassation indsender den fra fornevnte printz for spil-penge i hænde havende vexel eller seddel, saafremt hand icke vil vente, at forbemelte sag i allemaader skal staa ham aaben og hand være den derpaa følgende straf undergiven. Cancelliet den 13 iulii anno 1725. (l. s.).

Efter Hans kongl. Mayts. allernaadigste ordre og befaling. C. Moinnichen.

Sæl. Reg. LII. 207.

VIII s.645

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 19:05:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top