eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1042

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 644
Nummer: 1042


<-Forrige . Indhold . Næste->

1042.

9 Juli 1725.

Privilegium for en Bødker.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Hans Christenssen, som skal have lært bødker haandværk udi vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, at hand siden anno 1717, da hand skal være kommen af lære, haver arbeidet nogen tiid hos mesterne sammesteds og paa Bremmerholm ved vores arbeide, saa og paa 5te aar derefter forestaaet bødkeriet paa Christianshavns sæbesyderie, allerunderdanigst beklagende sig, at om hand i følge af vores bødker lauget allernaadigst meddeelte laugs articler skal staa et aar hos een mester for mester svend, skal hand ey kunde føde hustrue og børn, saasom hand da ey faar meere løn end een anden, hvorfor hand allerunderdanigst haver begiert, at hand uden at staa mester svends aar udi lauget maatte indtages, efter at hand havde giort sit mester stykke, saa give vi eder hermed tilkiende, at vi efter saadan fornævnte Hans Christenssens etc. allernaadigst have bevilget, at naar hand sit borgerskab etc. og sit mester stykke forfærdiget, maa hand i bødker lauget strax indtages uden at staa mestersvends aar. Derefter j etc. og vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Fredensborg slot dend 9 iulii anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 141.

VIII s.644

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 18:41:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top