eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1041

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 643-644
Nummer: 1041


<-Forrige . Indhold . Næste->

1041.

2 Juli 1725.

Moratorium paa 5 Aar.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi efter Iver Braderup, borger og urtekræmer i vores etc. Kiøbenhavn, som formedelst en af hands creditorers uformodentlig overiiling skal have været foraarsaget at absentere sig, hands herom etc. og i henseende til, at hans fleste og største creditorer med hannem tillige allerunderdanigst haver suppliceret, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og etc., at hand paa fem aars tiid fra indeværende dags dato at regne maa for alle hans creditorers anstrengelse og molest samt arrest paa hands person og effecter være befriet, paa det hand etc. Dog skal dette etc. Saa skal hand og være tilforpligtet imidlertiid, naar hands creditorer maatte forlange at inqvirere hos ham om hands boes og leiligheds

VIII s.643

tilstand, aarligen tvende eller fleere gange at give dem derom ald forlangende underretning, saasom det og maa være bemelte hans creditorer tilladt at være tilstæde ved hans boes aabning, som nu staar under forseigling. Og haver hand ellers i anledning etc. Thi forbyde vi etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Fredensborg den 2 iulii anno 1725.

Sæl. Reg. LII. 200-1.

VIII s.644

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 19 18:34:45 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top