eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1032

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 639
Nummer: 1032


<-Forrige . Indhold . Næste->

1032.

28 Maj 1725.

Om Rendestenen i Højbrostræde.

Præses og de øvrige tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlige bevaagenhed tilforn. Eftersom vi udi anledning af een til os fra eder indkommen allerunderdanigste forestilling den 16 martii sidstafvigt allernaadigst anbefalede eder, at den i Høybrostrædet udi vores etc. Kiøbenhavn under jorden anlagde rendesteen gandske skulde tilkastes og rendesteenene igien anlegges ved husene, saaledes som de tilforn haver været, og at det alt paa vedkommende Høybrostrædets og paaløbende gaders beboeres bekostning, for saaviit enhvers fortog rekker, og vi af den fra dig Johan Philip Ratheken indkomne allerunderdanigste memorial af den 14 maji sidstleden have fornummen, at stads bygmester Johan Albrecht Hiller og stads conducteur Søren Balle efter den af dennem forfattede og ved forberørte memorial til os indleverede tegning formeener, at udi bemelte Høybrostræde og for enden af Lærstrædet var fornøden at giøres een tver rende, ihenseende at Høybrostrædets vestre rendesteen tager imod 657 alen 2 qvarteer og 1 tome vandløb og den østre ikkun 161 alen 1 qvarteer, hvormed du formeener, at den vestre sides beboere skulle blive misnøyede og desaarsag skulle intendere proces og vitløftighed, saa er nu hermed vores etc., at j strax giører den anstalt, at forberørte vores allernaadigste ordre af den 16 martii sidstafvigt vorder efterlevet, saasom vi allernaadigst ville, at det derved i alle maader skal forblive. Dermed etc. Fredensborg slot dend 28 maji anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 110.

VIII s.639

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 1 17:56:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top