eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1030

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 637-638
Nummer: 1030


<-Forrige . Indhold . Næste->

1030.

14 Maj 1725.

Om ny Grundes Optagelse i Grundtaxten.

Jndqvarterings commissionen i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor gunst tilforn. Eftersom vi af eders til os indkommen allerunderdanigste memorial af 10de februarii nestafvigt have fornummen, hvorledes udi vores etc. Kiøbenhavn og Christianshavn skal findes adskillige indhegnede og deel bebygde grunde og eiendomme, hvilke ikke udi den seeniste grundtaxtes matricul ere anførte, formedelst at de siden samme grund taxts regulering ere blevne optagne og indrettede, saa have vi allernaadigst fundet for got, at bemelte grunde og eiendomme skal iligemaade for grund taxt vorde

VIII s.637

anførte saasom et apendix til ovenmelte anno 1689 forfattede og af vores etc. hr. fader salig etc. den 15te februarii anno 1690 allernaadigst approberede grund taxt, paa det at af alle indhegnede og bebygde grunder og eiendomme, som med nogen frihed ere benaadede, skal, ihvorvel de for ordinaire contributioner ere forskaanede, dog ligeledes i grund taxten ansettes og taxeres, paa det at deraf kand erfares, hvad da, naar saadanne deris friheder kunde expirere, bør svare i de ordinaire contributioner. Thi er hermed vores etc., at j tillige med Jacob Gedsted, borger og jndvaaner i bemelte Kiøbenhavn, som j til den ende til eder tager og, som melt er, completerer forberørte anno 1690 allernaadigst approberede grund taxt og ved samme anfører, hvis j efter stædernes og pladsernes leiligheder og størelse determinerer, at herefter af saadanne adskillige i bemelte Kiøbenhavn og Christianshavn siden bemelte sidste grund taxtes regulering indhegnede og bebygte grunder og eiendomme bør svares i grund taxt, og derhos de, som med frihed ere benaadede, alleeniste i grund taxten at ansettes til efterretning, som melt er, naar frihederne expirerer. Og naar samme forretning af eder er til ende bragt, haver j den da strax under eders hænder og signeter til vores allernaadigste approbation at indsende. Hvad ellers angaar ovenbemelte grundes og eyendommes opmaaling og udregning, da haver stads conducteuren Søren Balle at gaa eder derudinden til haande med alt hvis, som ved samme forretning udfordres og fornøden giøres, hvilket j hannem i vores navn haver at tilkiende give. Dermed etc. Fredensborg slot dend 14 maji anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 101.

VIII s.638

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 18 20:00:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top