eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1023

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 634-635
Nummer: 1023


<-Forrige . Indhold . Næste->

1023.

23 April 1725.

Om Retten til en »Bryggerjord«.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Christian Klarup, borger og brygger udi vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, at afg. raadmand Jens Olsens efterleverske til hannem imod 72 rdr. erleggelse skal have afstaaet en brygger jord, som hun til sin gaard haver haft i fæste, men da hand af os elskelige præsident etc. i bemte. Kiøbenhavn skal have begiert samme jord i fæste, skal det hannem være bleven negtet, og i hvorvel hand skal have erbudet sig igien at overlade jorden, til hvem magistraten kunde finde for got, naar hannem af den festende igien maatte betales, hvis hand for afstaaelsen havde givet, skal de hannem sligt ey heller have villet

VIII s.634

accordere, hvorudover hand allerunderdanigst haver været begierendes, at vi allernaadigst vilde tillade, at hand bemelte jord imod den sædvanlige afgift maatte beholde, da have vi efter fornevnte Christian Klarups i saamaader allerunderdanigst etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand forommeldte brygger jord imod den sædvanlige fæstes betaling maa beholde og bruge, saalænge hand deraf aarligen og j rette tider til vedkommende erlegger og betaler, hvis deraf med rette pleyer og bør betales. Forbydendes etc. Fredensborg slot dend 23 aprilis anno 1725.

Sæl. Reg. LII. 137-38.

VIII s.635

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 18 19:11:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top