eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1019

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 632
Nummer: 1019


<-Forrige . Indhold . Næste->

1019.

31 Marts 1725.

Om Arrestforvarerens Indtægter.

Herman Krøyer, byefoget udi Kiøbenhavn.

F. 4. Eftersom Thomas Sørenssen, arrest forvarer ved arrest huuset udi vores etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, at i hvorvel hannem udi den ham meddeelte bestalling skal være tillagt at nyde samme tieneste med lige ret og rettighed, som hans formænd for hannem haver været tillagt og nydt haver, og baade loven pag. 181 og 182 art. 44 saavelsom dend af voris etc. fader salig etc. dend 18de martii 1693 allernaadigst udgivne forordning befaler, at dend, som varer et fængsel, skal for samme sin umage nyde ugentlig et halv lod sølv af sagsøgeren eller den, som lader een person fængsle, saa skal du dog have vægret dig hannem samme varetægts penge at betale for de fanger og arrestanter, der enten kand have begaaet mord, drab, tyverie eller andre deslige grove forseelser, hvorfor de paa vores og stadens vegne til strafs undgieldelse ere bleven actionerede og sammesteds arresterede, da dog af byefogderne udi Kiøbenhavn, som haver aflagt regnskaber for de sammesteds faldne uvisze jndkomster, continuerlig skal være bleven betalt til arrest forvareren et halv lod sølv ugentlig for eenhver af deslige arrestanter af samme uvisse midler og af dennem ført til udgift udi deris regnskaber, hvilken udgifts post stedse af vores rente cammer skal være bleven approberet og gotgiort. Og som vi af dend fra os elskelige præsident, borgemestere og raad herom indkommen allerunderdanigste erklæring have fornummen, at arrest forvareren nu ikke haver mindre, men langt meere møye, end hans formænd haver haft, i det hand og nu maa vare adskillige qvindfolk, som for mangel af deris skyldige leyermaals bøder i arresthuuset tiid efter anden indsettes, hvorfor hand ikke enten faar eller forlanger nogen betaling, saa er nu hermed vores etc., at du angaaende arrest forvarerens betaling fremdeeles holder dig loven og den forhen allegerede forordning allerunderdanigst efterretlig. Derefter du etc. Befalendes etc. Friderichsberg lot dend 31 martii anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 66.

VIII s.632

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 19:50:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top