eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1017

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 630
Nummer: 1017


<-Forrige . Indhold . Næste->

1017.

31 Marts 1725.

Om Skomagerlavets Gæld.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom Severin Giøtting, oldermand for skoemager lauget i vores etc. Kiøbenhavn, tillige med nogle af mesterne i lauget for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes lauget udi deris formænds tiid skal være geraaden i een saa stoer gield, at den repartition, som til creditorernes afbetaling efter vores forhen til eder allernaadigst ergangen befaling er bleven giort paa de nu værende laugsmestere, af hvilke somme skal have forskudt 5, 10, 20 og 30 rixdr., dog ei nær blev tilstrækkelig formedelst de fleeste i lauget deris yderste u-formuenhed, og eendeel af laugets creditorer nu igien skal have opsagt deris capitaler, hvorover de befrygter haard execution saavel af dem som de øvrige creditorer til laugets ruin, thi have vi efter deris herom etc. samt os elskelige præses og øvrige tilforordnede udi politie og commerce collegio deris derover etc. allernaadigst fundet for got til bemelte laugs conservation at bevilge, at et lotterie maa oprettes efter hosfølgende projects eller plans viidere indhold, som bestaar af 12000 lodder, hver paa 1 rdr., og 3000 gevinster, hvoraf lauget nyder den tiende deel, og i fald nogen af laugsmesterne skulle nyde 50 rixdr. og derover, da at decourtere 20 pro cento. Og er til den ende hermed vores etc., at j strax den anstalt giører, at med ovenmelte lotterie kand haves fremgang til laugets beste og pengenis sikkerhed ved suffiçante collecteurs, i fald lotteriet ikke skulle blive complet, at een og anden igien kunde bekomme sine penge, som de i lotteriet indsetter. Og ville vi herhos allernaadigst, at lauget imidlertiid skal være fri for dets creditorers anstrengelse, dog at med samme lotterie, det snareste mueligt er, fortfares. Dermed etc. Friderichsberg slot dend 31 martii anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 62-63.

VIII s.630

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 19:40:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top