eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1014

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 627-628
Nummer: 1014


<-Forrige . Indhold . Næste->

1014.

16 Marts 1725.

Om Oprettelse af et Lotteri.

Hr. Matthias Numsen general major og deputeret udi land etatens general commissariat, Frantz Troyel admiral og deputeret udi søe etatens general commissariat, Niels Slange conferentz raad og tilforordnet i hof retten, Poul Brant vice borgemester i Kiøbenhavn og Kay Klinge raadmand sammesteds.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Vi tilskikke eder herhos een vores trykte anordning og paabud af denne dags dato, hvorved vi ikke alleeneste allernaadigst haver bevilget, at det lotterie, som vi forhen for det octroyerede grønlandske compagnie i vor kiøbstæd Bergen allernaadigst haver approberet, maa, det snarest muligt er, af den samling, som allereede til lotteriet er indkommen, have sin fremgang til at blive trokken paa 20000 lodder, men end og til dette baade til Guds ære og negotiens fremgang hensigtende verk allernaadigst paabudet, at alle og enhver i begge vore riger Danmark og Norge uden forskiel, af hvad stand og condition de end kunde være, civil og militair betiente samt geistlige og verdslige baade i kiøbstæderne og paa landet, bønder alleene undtagen, skal efter formue contribuere til dette verk noget taaleligt, at deraf een summa kand samles, som tillige med det, der vindes ved lotteriet, kunde blive tilstrekkelig for compagniet som een gave til at fortsette dette gudelige og nyttige verk. Og som vi til den ende allernaadigst haver befalet visze committerede udi et hvert stift, som retsindeligen skal ligne og legge, hvis vi allernaadigst haver approberet af hvert stift at skal contribueres, og den summa, som vi allernaadigst ville at skal efter dette paabud svares af vores etc. Kiøbenhavn, geistligheden

VIII s.627

undtagen, bedrager sig 5000 rixdaler, saa er hermed vores etc., at j ufortøvet til sammen træder og, efter at j først har ansadt eder selv, saaledes at j haver gaaet andre for med et got exempel, reparterer det øvrige, som til fornævnte summa at opnaa udfordres, paa alle og enhver uden forskiel, civil og militair betiente samt borgerskabet paa den maade, at eenhver svarer efter sin formue. Og saasnart j denne repartition haver forfattet, som vi allernaadigst ville, at j med ald retsindighed uden at betynge den eene meere end den anden forretter, haver j een rigtig gienpart deraf under eders hænder at indsende til vores danske cancellie og een til magistraten, som vi allernaadigst have befalet pengene derefter inden de i paabuddet foresatte terminer hos de vedkommende ved roedmesterne at lade indkræve. Dermed etc. Friderichsberg slot dend 16 martii anno 1725.

NB. Det bedrog sig da alt over begge riger 52500 rdr.

Sæl. Tegn. LXV. 52.

VIII s.628

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 19:23:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top