eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1013

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 626-627
Nummer: 1013


<-Forrige . Indhold . Næste->

1013.

16 Marts 1725.

Om Rendestenen i Højbrostræde.

Præses og øvrige tilforordnede i politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af eders til os indkommen allerunderdanigste erklæring angaaende det i Høybroe strædet i vores etc. Kiøbenhavn formedelst brøstfældighed paa vandrenden ned falden hul have fornummet, at det ikke skulle kunde have nogen bestandighed med samme rende, som gaar langs under jorden mit i bemelte stræde, saa fremt den paa den maade, som den allereede er anlagt, blev repareret og sadt i stand med tømmer og planker, og at om noget skulle giøres, det da best skeede

VIII s.626

med een gevelft af muur, med kampe steene og sement forsynet, hvilke omkostninger vilde falde høyt, saa give vi eder derpaa allernaadigst tilkiende, at vi efter bemelte eders os allerunderdanigst giorte forestilling allernaadigst have fundet for best, at fornævnte under jorden anlagde rendesteen bliver gandske tilkastet, og rendesteenen igien at vorde anlagt ved huusene, saaledes som de har været tilforn, og det alt paa vedkommende Høybrostrædets og paaløbende gaders beboere deris bekostning, saaviit eenhvers fortog rekker. Thi er vores etc., at j strax den anstalt giør, at denne vores allernaadigste villie vorder efterlevet. Dermed etc. Friderichsberg slot dend 16de martii anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 49-50.

VIII s.627

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 19:17:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top