eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1010

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 622-623
Nummer: 1010


<-Forrige . Indhold . Næste->

1010.

9 Marts 1725.

Privilegium for en Apotheker.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi den 13 februarij anno 1700 allernaadigst have bevilget, at nu afgangne Coecilia afgangne Christopher Herforth, forrige apotheker udi vores etc. Kiøbenhavn, ved hendes apotheke, Den hvide Svane kaldet, maatte nyde alle de privilegier og benaadinger som de andre apothekere udi bemelte Kiøbenhavn og samme ved en dygtig provisorem lade forsyvne, saa og at hun forskrevne hendes apotheke udi hendes levende live enten skriftlig eller, om hun af svaghed blev overiilet, mundtlig udi gotfolkes overværelse og paahør maatte overlade til nogen af hendes børn, eller, om de etc., til hvem hun vilde, og os elskelig Terkel Terkelsen, vores elskelig kiære h. broders printz Carls secreterer, og Abraham Klöcker, kiøb og handelsmand i bemelte Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, at fornevnte afgangne Coecilia, afgangne Christopher Herforths encke, kort før hun ved døden afgik,

VIII s.622

i følge af forberørte vores hende allernaadigst forundte bevilling forskrevne apothek til hendes ældste daatter ved navn Johanna Herfort, som nu lever i egteskab med fornevnte Abraham Klöcker, hendes søn navnlig Christopher Herfort Mangor, som udi 7 aar skal have været ved apotheker professionen og nu for videre derudi at perfectionere sig reiser udenlands, skal have overdraget, allerunderdanigst begiærendes, at vi hannem vores allernaadigste privilegium paa samme apothek vilde forunde, da have vi efter slig beskaffenhed samt bemelte secreterer Terkelssens og Abraham Klöckers etc. allernaadigst beskicket og forordnet, saa og etc. fornefnte Christopher Herfort Mangor til at være apotheker udi bemelte vores etc. Kiøbenhavn. Dog maa hand ved een af facultate medica og apothekerne udi Kiøbenhavn examineret og dygtig befunden provisorem, saalænge hand selv er uden lands, apotheket forsvarligen lade forestaae og siden ved hands hjemkomst, naar hand først med een attest fra bemelte facultate medica og apothekerne sammesteds efter den om medicis og apothekere allernaadigst udgangne forordning beviiser sig at være examineret og dertil dygtig befunden, apotheket tiltræde. Thi skal hand være os etc. J særdeelished skal hand tilforpligted være et got og ustraffeligt apotheque at vedligeholde og sig efter bemelte om apothekere etc. og ellers i det øvrige etc. Hvorimod hand paa forbemelte apotheke, Den hvide Svane kaldet, skal nyde alle de privilegier, som de andre apothekere etc. Forbydendes etc. Friderichsberg den 9 martij 1725.

Sæl. Reg. LII. 68-70.

VIII s.623

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 17:55:39 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top