eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.101

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 90-91
Nummer: 101


<-Forrige . Indhold . Næste->

101.

27 April 1709.

Forbud mod at opkøbe Brænde i store Partier.

Etatz raad Ole Rømer.

F. 4. Vor gunst tilforn. Hvad anstalt vi allernaadigst have befalet os elskel. vores tilforordnede udi admiralitetet at giøre til at hindre og forekomme den skadelige forprang, som gaar i svang med brendeveed, som med skibberomme hid til vores etc. Kiøbenhavn kommer, i det at eendeel af jndbyggerne, særdeelis af dem ved den Nye havn boende, skal opkiøbe store parter deraf og dem siden til andre af jndvaanerne, som der til kunde trenge, udhykre, dennem til merkelig betryk og skade, kand du selv af hosføyede copie af ovenskrevne vores allernaadigste befaling udførligere see og fornemme.

VIII s.90

Thi er vores etc., at du efter den notitz, som bemelte vores tilforordnede udi admiralitetet dig giver om den hidkommende brendeved, lader ved dine betiente advare skipperne, hvorledis de sig siden med deris brendeveeds udsælgning skal forholde, saa at derefter paa saadan maade nøye kand blive inqvireret og efterseet, at ingen af de udi den Ny havn og andensteds boende bekiente høkkere uden til deris egen høye nødtørft tillades at indkiøbe høyere end tu à tree favne, som formeenis at være nok for dennem, men andre af byens jndbyggere og særdeelis bryggerne og bagerne angaaende da saadan forbud at modereres i proportion efter deris handtering og huusholdnings størelsze fra tre til sex favne. Hvis det sig ellers skulle hænde, at skipperne paa ovenskrevne maade ald deris veed ey skulle kunde afsætte og forhandle inden de første fiorten dages forløb efter deris ankomst, da den øvrige rest at være dennem uformeent at bortsælge, til hvem de vil og kand, til hvilken ende vi deszforinden for tienligt eragte, at der til alles effterretning saavel paa toldboden som andensteds end og herom placater med forderligste vorder anslaget. Dermed etc. Hafniæ d. 27 aprilis 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 147-48

VIII s.91

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 4 18:48:27 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top