eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1007

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 620-621
Nummer: 1007


<-Forrige . Indhold . Næste->

1007.

16 Feb. 1725.

Om Oplagspladser for Brosten og Sand.

Præses og øvrige tilforordnede udi politie og commerce collegio.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Saasom vi af een fra os elskelige tilforordnede udi havne commissionen i vores etc. Kiøbenhavn under dend 16 novembris udi nestafvigte aar til os indkommen forestilling allerunderdanigst have ladet os referere, at steenfører lauget sammesteds i anledning af voris dennem dend 29de augusti 1722 allernaadigst meddeelte privilegier skal have begiert, at dennem steen og muursands oplag stæder ved stranden udi bemelte Kiøbenhavn maatte blive anviist, men at saavel j udi eders herom til os indkomne allerunderdanigste erklæring som bemelte vores tilforordnede udi havne commissionen formeener, at det dennem ikke kand accorderes, formedelst bolverkerne, fornemmeligen fra Holmens broe og op til Vragerbroen, hvor steenfører lauget skal have forlanget pladser at udviises, skal være udi een meget slet tilstand og behøve stor reparation, og at steen og sands opkastning til saadan brøstfældighed skal være dend største aarsag, i det at bolverkerne derved tvinges og udviger, foruden at det ogsaa er een stor u-ziirlighed baade for vores slot og staden, saa er saavel efter eders som forbemelte voris tilforordnede udi havne commissionen deris herom allerunderdanigst giorte forslag hermed vores etc., at j til steen og muur sands oplag anviise baade prammændene og steenførerne pladser paa Christianshavn ved torvet paa begge sider af dend der værende steenbroe. Og

VIII s.620

naar havne commissionen først faar sat bolverkerne for saadanne i vedbørlig stand, skal prammændene og steenførerne aarligen deraf udgive een vis proportioneret kiendelse til havnen efter pladsernes storlighed, for saaviit et hvert laug behøver, saa og ellers være til forpligtet samme bolverker herefter med fornøden reparation forsvarligen at ved lige holde. Derefter j etc. og derom etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot dend 16 februarii anno 1725.

De tilforordnede udi havne commissionen i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor synderlig bevaagenhed tilforn. Saasom vi udi anledning af eders til os under dend 16 novembris i nestafvigte aar indkommen allerunderdanigste forestilling under denne dags dato allernaadigst have anbefalet os elskelige præses og de øvrige vores tilforordnede udi politie og commerce collegio til steen og muur sands oplag at lade anviise baade prammændene og steenførerne udi vores etc. Kiøbenhavn pladser paa Christianshavn ved torvet paa begge sider af dend der værende steenbroe, saa er nu hermed vores etc., at j giører dend anstalt, at bolverkerne, hvor prammændene og steenførerne til steen og muur sands oplag pladser bliver udviist, vorder satte udi vedbørlig og forsvarlig stand, da de siden aarlig deraf efter eders allerunderdanigste forslag skal give een vis proportioneret kiendelse til havnen efter pladsernes storlighed, for saaviit et hvert laug behøver, saa og ellers være tilforpligtede samme bolverker herefter med fornøden reparation forsvarligen at ved lige holde. Derefter j etc. og herom etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot dend 16 februarii anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 20-21.

VIII s.621

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 17:42:21 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top