eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1004

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 618-619
Nummer: 1004


<-Forrige . Indhold . Næste->

1004.

6 Jan. 1725.

Forbud mod at kristne Tjenestefolk tjene hos Jøder.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi allernaadigst haver funden for got, at herefter ingenlunde nogen af den christne religion, det være sig enten mands eller qvindes personer, maa tiene hos de af den jødiske nation i vores etc. Kiøbenhavn eller andensteds i vore riger og lande, hvor nogen jøde er tilladt sig at maa opholde, saa er hermed vores etc., at j denne vores allernaadigste villie strax over alt ved trykte placater lader kund giøre og derhos tilkiendegiver, at alle af den jødiske nation, som haver nogen christen folk i deris tieniste, uden nogen imodsigelse skulle være forpligtede til førstkommende paaske i indeværende aar at skaffe samme folk og tiunde fra sig, paa det de imidlertid kand høre sig om folk af deris egen nation, kand tiene dem, og slige christne tieneste folk iligemaader kand

VIII s.618

være sig om anden leilighed. Og ville vi herhos allernaadigst, at j saadant ikke alleeneste ved trykte placater lader publicere, som oven melt er, til alles efterretning, men end og ved rodmesterne, hver i sit qvarteer, i huusene, hvor nogen jøde boer, ansige, saavel til manden selv som hustruen samt de af dend christne religion, som hos dennem tiener eller sig opholde, paa det ikke nogen af dem sig med uvidenhed skulle undskylde. Thi saa fremt det efter forbemelte tiid skulle befindes, at nogen jøde havde nogen christen hos sig i tieneste, da skal de strax uden nogen persons anseelse jages af byen og landet og de christne, som hos dennem i saa maader findes sig fremdeeles at opholde, med vilkaarlig straf ansees. Og ville vi i det øvrige, at j saavel samtlig som du Johan Philip Rateken som vores politiemester i særdeelished over denne vores allernaadigste foranstaltning alvorligen holder. Dermed etc. Friderichsberg slot dend 6 ianuarii anno 1725.

Sæl. Tegn. LXV. 4-5.

VIII s.619

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 17:04:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top