eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1001

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 617
Nummer: 1001


<-Forrige . Indhold . Næste->

1001.

22 Dec. 1724.

Om Altertavlen i Garnisons Kirke.

Justitz raad og general bygmester Johan Conrad Ernst, oberst lieutenant Elias David Hausser, cancellie raad Hendrich Krock og steenhuuger Heimbrodt.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom os elskelig hr. Georg Wilhelm Hedewiger, greve af Sponeck etc. ved hans til os indgivne allerunderdanigste memorial af den 1te hujus for os haver andraget, at j vel efter foregaaende ordre skal have taget syn paa den efter afgangne commerce raad Hans Bentzons legatum i den herre Zebaoths eller Garnisons kirken her i vores kongelige residentz stad opreiste ny alter tavle af marmor steen og derom givet forretningen den 20 novembris nestafvigt under eders hænder beskreven, men at deraf uanseet de af eder anførte omstændigheder dog saa meget kand fornemmes, at arbeidet ey aldeeles er reusseret eller af den ziirlighed, som dend derom sluttede contract udfordrer, samt at 2de af eder, nemlig du Elias David Hausser og du Hendrich Krock, siden efter nærmere overveielse skal have frafaldet samme forretnings jndhold og forandret eders om alter tavlen og det derpaa anvendte arbeide forhen havde tanker, thi er nu hermed vores etc., at j samtlige paa nye syner bemelte alter tavle, om den, saavel hvad marmor steenens bonitet som teigningens og arbeidets ziirlighed og dygtighed angaar, forsvarligen og efter contracten er forfærdiget eller ey, hvorefter j os derom eders forretning og attest, saaledes som j den med eed, om paakræves, kunde stadfæste, forderligst have at tilstille samt derhos eders betænkende at indgive, paa hvad maade det, som ved meer omrørte alter tavle maatte være forseet eller efterladt, best kunde vorde remederet, og hvo derfor bør være ansvarlig. Dermed etc. Friderichsberg slot dend 22 decembris anno 1724.

Sæl. Tegn. LXIV. 441-42.

VIII s.617

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 17 16:52:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top