eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.10

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 5-6
Nummer: 10


<-Forrige . Indhold . Næste->

10.

22 Juli 1707.

Om Tiden for Søndags-Katekisationen i St. Nikolaj Kirke.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom dend fundatz, som vi dend 16 octobris anno 1706 allernaadigst haver confirmeret til een dansk skoles indrettelsze i St. Nicolai kirke sogn udi voris etc. Kiøbenhavn i dend 9 articul iblant andet melder, at tvende gange om ugen skal ungdommen offentlig i bemelte St. Nicolai kirke overhøres og undervises, nemlig om søndagen fra 11 til 12 af skolemesteren og om onszdagen fra 8 til 9 om formiddagen af sognepræsten eller i hans forfald af een med tienner, og os elskel. professor hr. Jacob Lodberg, sognepræst til fornævnte St. Nicolai kirke, nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand selv haver lyst og attraa til om søndagen at ville catechizere, men befrygtendes sig ej at kunde have de kræfter, fra 11 til 12 det selv at forrette, ihenseende at hand da nyelig er kommen need ad prædickestolen og behøver nogen tid til at hviile, da have vi effter hans herom giorte ansøgning og forslag allernaadigst for got befunden denne forandring i forskrevne fundatzes niende punct saa viit at giøre, saasom vi og hermed allernaadigst bevilger og tillader, at fornævnte søndags catechization i St. Nicolai kirke maa forflyttes og holdes fra halv gaaen eet og til halv gaaen tu om efftermiddagen, og at med een af de mindste klokker der ved kirken hver søndag halvgaaen et til catechizationens begyndelse maa ringes. Hvorefter vedkommende sig etc., ey giørendes

VIII s.5

etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Jægersborg dend 22 iulii 1707.

Sæl. Reg. XLIV. 346-47.

VIII s.6

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 26 08:19:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top