eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.1

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 1
Nummer: 1


<-Forrige . Indhold . Næste->

1.

3 Juni 1707.

Moratorium paa et halvt Aar for en Jøde.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Ruben Fürst jøde af vores etc. Kiøbenhavn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hand haver været foraarsaget sig noget til side at holde formedelst nogle paa hannem trasserede hamborgiske vexeler, som hand ej strax kand svare og betale, fordi at hand ei saa hastig kand faa sine midler, som hand hos got folk haver udestaaende og eendeel for halv værd pantsat, indsamlet, som hand dem til betalingen behøver, da have vi efter bemelte Ruben Fürstes herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand paa sex maaneder, fra dette vort brevs dato at regne, maa nyde fri og sikker leide for alle hans ind- og udlendiske creditorers anstrengelse og molest, paa det hand imidlertid kand søge med dennem at accordere. Thi byde og befale vi hermed alle og een hver og i særdelished dennem, som paa voris og rettens vegne haver at giøre og lade, at de hannem herimod, efter som forskrevet staar, ingen hinder eller forfang giører, under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ dend 3 iunii 1707.

Sæl. Reg. XLIV. 312-13.

VIII s.1

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 26 15:56:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top