eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.998

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 658-659
Nummer: 998


<-Forrige . Indhold . Næste->

998.

3 Jan. 1702.

Bekostningen ved Gadernes Renholdelse afholdes af Portpengene.

Hr. Charles Damas de Cormaillon, commandant med flere.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Vj have af eders til os indgivne memorial allernaadigst fornommen eders allerunderdanigste betenkende, at denne voris etc. Kiøbenhafns reenholdelse allerbest ved een general forpagtning kunde befordris, hvilket vj og allernaadigst haver for got befunden. Og saasom der skal være tvende mænd, nemlig Henrich Richter, voris hof jæger, og Jørgen Andersen, steenfører, begge jndvaanere her sammesteds, som har erbudet sig at ville paatage sig, samme verk i stand at bringe og holde ved lige, af hvilke dog fornefnte Henrich Richters tilbudne vilkor skal være det taaleligste, hvorfor vj allernaadigst tilfreds ere, at j med hannem om dette verk maa contrahere og slutte, efter som j for staden og det gemeene beste tienligst eragte, dog alt paa voris allernaadigste approbation. Og som vj allernaadigst haver bevilget, at de fiorten hundrede rixdaler, som aarlig for portskillingen bydes, maa til forskrefne verks underholding anvendis, saa haver j dend øvrige deel af det qvanto, som j med fornefnte Henrich Richter bliver eens om, paa

VII s.658

husene her i staden at ligne og legge og os samme ligning skriftligen under eders hænder tillige med contracten i sig self, naar den af eder samtlige er underskreven, til videre voris allernaadigste resolution at tilstille. Dermed etc. Hafniæ den 3 ianuarii 1702.

Commissarierne vare efterskrefne, nemlig h. Charles Damas de Cormaillon. h. general major Munk, etats raad Hans Nanszen, admiral Christoph von Støkken, politiemester Claus Rask og i hans fraværelse cancellie raad Johan Bartram Ernst, doet. Hans Vandel, borgemester Sigfred Frijs Dverig, saaog Niels Jacobszen og Peder Riegelsen, jndvaanere i Kiøbenhafn.

Sæl. Tegn. LIII. 257-58.

VII s.659

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 16 19:30:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top