eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.997

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 658
Nummer: 997


<-Forrige . Indhold . Næste->

997.

20 Dec. 1701.

Beskikkelse af en Politifiskal.

Christian Luccassen.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vj allernaadigst haver beskicket og forordnet, saa og etc. Christian Luccassen til at vere politie-fiscal her udi voris etc. Kiøbenhafn. Thj skal hand være os som sin absolut etc. Udi de politie-sager, som hand faar under hænder at tale paa, skal hand rette sig efter loven og voris forordninger, som om politien allernaadigst udgangne ere eller herefter udgifne vorder, for saaviit de hannem vedkommer, saa og efter dend instruction samt de ordres, som voris politiemester hannem tid efter anden meddeelendis vorder, og sig der udi saavelsom udi alle andre maader saaledis skicke og forholde, som det en ærlig, tro og oprigtig politie fiscal egner og vel anstaar og hand agter at ansvare og bekiendt være efter dend æed, hand os derpaa allerunderdanigst giort og aflagt haver. Forbydendis etc. Hafniæ dend 20 decembris 1701.

Sæl. Reg. XLII. 341-42.

VII s.658

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 16 19:27:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top