eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.996

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 657-658
Nummer: 996


<-Forrige . Indhold . Næste->

996.

13 Dec. 1701.

Om Johan Moochs Plads paa Christianshavn.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom Johannes Mooch, jndvaaner i Christianshafn, hos os allerunderdanigst haver ansøgt, at j maatte tilholdis at forskaffe hannem betaling for en hans ejendoms plads ved hans i boende huus paa Christianshafn, som hannem for nogle aar siden skal være bleven fratagen, hvilken hans skade hand til en temmelig summa skal beregne, men som samme fordring ei endnu skal være liqvide, saa er voris etc., at j strax udmelder tvende af eders midler, hvilke tillige med Søren Vesteszen, voris cancellie-forvalter, og Hans Carstensen, voris renteskriver, som herom voris allernaadigste ordre i sær haver bekommet, skal rette deris leilighed efter, fornefnte Johannes Mooch paa en beleilig tid og sted med forderligste for sig at lade kalde, der samme hans prætention og regning med hvis beviiser, hand til at belegge dend med kand have, foretage og, efter at de des beskaffenhed med flid haver examineret og overveyet, determinere et vist qvantum, hvad de billigen eragte,

VII s.657

at hand i saa maade med rette bør at have, som de til videre allernaadigste etc. Dermed etc. Hafniæ den 13 decembris 1701.

Sæl. Tegn. LIII. 246-47.

VII s.658

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 16 19:23:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top