eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.993

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 655-656
Nummer: 993


<-Forrige . Indhold . Næste->

993.

1 Nov. 1701.

Om Børnehusets ny Bygning.

Etatz raad Niels Benzon med fleere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Eftersom vi allernaadigst haver for got befundet at lade for commissarier til paakiendelse indkomme en

VII s.655

tvistig post imellem os elskel. directeurerne for Børnehuset i Christianshavn og stads-bygmesteren her i voris etc. Kiøbenhafn Johan Conrad Ernst angaaende en prætension, hand formeener sig at have til Børnehuset, for hvis hand over en med hannem oprettet contract kand have forskut til dend ny bygning, hand der inde har ladet opsette, da er voris etc., at j retter eders leilighed efter, parterne paa en beleilig tid og stæd med forderligste for eder lovligen at lade indstefne og, efter at j deris paastaaende imod hin anden til grunde haver fornummet, da paa forskrefne deris imellem værende tvistighed, for saavit deraf ei for andre retter er afhengig giort og paa kiendt, efter lands loven endeligen at kiende oc dømme og saadan eders forrettning de interesserede paa ansøgning under eders hænder og signeter beskreven give, som j ville ansvare oc bekiendt være. Dersom og en af eder formedelst lovlig forfald etc. Endeligen haver j og alvorligen at tilholde parterne etc. Hafniæ den 1 novembris 1701.

Commissarierne vare efterskrefne: estatz raad Niels Bentzon, iustitz raad Johan Worm, iustitz raad Peder Lemvig og cammer raad Niels Leth.

Sæl. Tegn. LIII. 212-13.

VII s.656

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 16 19:00:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top