eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.99

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 67
Nummer: 99


<-Forrige . Indhold . Næste->

99.

8 April 1684.

Bestalling for en Skolemester ved Holmens Skole og Kantor ved dens Kirke.

Christen Smertz.

C. 5. Kgl. confirmation paa bestalling.

Hans Kongl. Majts. til Danmarck oc Norge etc. gehejme raad, general admiral lieutenant, præsident j admiralitetz collegio samt assessor j collegio status oc høyeste ret, Niels Juel til Taasinge oc Erichsholm, ridder, giøre alle vitterligt, at saasom det haver behaget dend almegtige Gud ved døden heden at kalde dend hæderlig oc vellærde nu salige mand Jens Pedersen, forige skolemester ved Holmens skole oc cantor til Holmens kircke, da af dend magt oc myndighed, som mig saasom patron til forbemelte Holmens kircke allernaadigst er given, haver ieg udj bemelte afgangne Jens Pedersens sted paa Hans Kongel. Majts. min allernaadigste konges oc herris behag oc vjdere allernaadigste confirmation antagen oc bestilt, saasom ieg hermed etc. hæderlig oc vellærde Christen Smertz, s. s. theologiæ studiosum, til at være skolemester ved Holmens skole oc cantor til Holmens kircke. Oc skal hand udj samme sin bestilling sig troligen oc vel skicke, skolebørnene, som nu udj skolen er eller hereffter indsat vorder, flittig informerer udj læsen, skriven oc reignen, holde dem til guds frygt oc under god disciplin inden oc uden kircken oc skolen, sangen udj kircken sømmelig forestaa samt udj ald anden hans bestilling vedkommende forretning sig saaledis forholde, som hand agter at forsvare oc bekiendt vil være. For saadan hans flittig oc tro tieniste bevilgis ham at niude oc opberge til løn ald dend tilleg, som hidindtil haver været ved bestillingen eller hereffter dertil tillagt vorder, være sig visse eller u-visse, hvad nafn det oc have kand, saasom hans formand udj bestillingen hafft haver, oc det saa lenge hand udj bestillingen forbliver oc dend forsvarlig forestaar. Til bekrefftelse under min egen haand oc sædvanlig zignet. Kiøbenhafn dend 8 aprilis aar 1684. (L. S.). Niels Juel.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 8 aprilis 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 492-93.

VII s.67

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 18:30:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top