eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.973

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 634
Nummer: 973


<-Forrige . Indhold . Næste->

973.

14 Juni 1701.

Om Vor Frelsers Kirkeskoles Indtægter ved Bryllupper og Begravelser.

Doct. Henrich Borneman.

F.4. Vor gunst tilforn. Saasom os elskel. præsident, borgemestere oc raad i voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis rector ved Vor Frue skole mag. Søren Glud skal nu, effterat hand allerunderdanigst haver erholdet voris allernaadigste bref oc befaling, dateret dend 8 februarij nest afvigt, at klockerne til alle kirkerne i Kiøbenhafn oc Christianshafn ei nogen til copulation i kirkebøgerne maa indskrive eller nogen grav lade grave eller aabne enten inden eller uden kirken, førend rectoris scholæ attest fremviisis, at bemelte Vor Frue skole sin rettighed først haver bekommet, skal ville tilholde sig dend rettighed, som skolen i Christianshafn af alders tid haver hafft oc u-præjudicerligen nydt, oc over dends ved Vor Frelseris kirke faldende accidentier skal hand have formaaet dig til at giøre en ligning imellem bemelte Vor Frue skole oc Vor Frelseris kirkes skole, da som Vor Frelseris kirke ei i nogen maade af Vor Frue skole, men udi alle tilfælde af sin egen skole skal blive betient, ville vi, at det med Vor Frelseris kirkes skoles accidentzier skal forblive hereffter, som det tilforn sædvanligt haver været. Dereffter du etc. oc de vedkommende sligt etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Jægersborg dend 14 iunij 1701.

Sæl. Tegn. LIII. 120-21.

VII s.634

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 14 20:02:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top